Vi har nå lansert versjon 4.0 av vårt unike vakt- og bemanningssystem .

 

Kundedrevet utvikling

For at TooEasy kontinuerlig skal være verdens beste vakt- og bemanningssystem for detaljhandel, ser vi at kundene trenger å være involvert og bestemme hvordan produktet skal fungere. Vi gjør dette ved blant annet en årlige samlinger med kunder for å få fram det beste i produktet og ikke minst finne de gode nyhetene. Siden vi planlegger vår utvikling på denne måten vil brukerne også være garantert en kontinuerlig forbedring og verdensklasse funksjoner.

Hvert femte år kommer en hovedversjonsoppgradering der i tillegg til nye funksjoner og bruker forbedringer også kommer en teknologioppgradering. Vi gjør dette for å sikre at vi alltid er i forkant selv av ny teknologi. Vi har utviklet ny versjon, men brukerne kan bestemme om de vil kjøre den gamle eller den nye versjonen, og det er mulig å endre versjon når som helst.

Brukervennlighet

I tillegg til tilbakemeldinger og kommentarer fra brukere har vi også et partnerskap med et selskap som er ekspert på å analysere og måle hvordan brukerne arbeider i systemet, dette for å oppnå optimal brukervennlighet. Her har vi gjennomført en rekke dype analyser av hvordan våre brukere jobber, og hvordan vi kan forbedre systemet enda mer. Det er derfor mange forbedringer som er implementert i versjon 4. Nye analyser er også gjennomført i versjon 4.

Design

Utformingen og det grafiske brukergrensesnittet blir av større og større betydning for brukeren sammen med ny teknologi og maskinvare som våre brukere kjører TooEasy på. For å møte disse behovene, og har vi brukt en partner design, MGNS reklame og web byrå.

Versjon 4.0

Tidlig i 2014 oppgraderte de første brukerne fra versjon 3 til versjon 4. Vi startet med et par av butikkene i kjeden og deretter flere og flere butikker. Dette for å få en første evaluering av våre mest erfarne brukere. Alle evalueringer er positive så langt.

I tillegg til det nye grensesnittet som gir et mer moderne utseende er en rekke nye funksjoner implementert og noen av disse er unike i verden. 

Bilder:

system4 01

system4 02