Norsk distributør satser stort på TooEasy!

te no 1

 

TooEasy Norge er etablert i 2015 som en gren av Datasvar AS. Datasvar AS var norsk representant for produktet TooEasy, men ønsket om enda større fokus på produktet TooEasy ble det etablert et nytt selskap, TooEasy Norge AS.

Selskapet holder til i Hønefoss i egne lokaler i bydelen Vesterntangen. De ansatte har lang bakgrunn fra bransjen og har arbeidet med forretningssystemer siden starten på 90-tallet. Selskapet Asivo Solution AB er produkt- og utviklingsselskapet for TooEasy. Asivo Solution AB har kontorer i Gøteborg. Det er et tett samarbeid mellom selskapene og  ressurser fra begge selskaper jobber aktivt opp i mot nye og eksisterende kunder i Norge. Selskapene har også felles supportsystem slik at tilgjengeligheten blir best mulig for kunden. Målsettingene er høye for årene som kommer og nye norske kunder kommer til hele tiden.