Et moderne vakt- og bemanningssystem

 tooeasy logoTooEasy er et moderne webbasert vakt- og bemanningsssystem som dekker de fleste av bedriftens behov, slik som vaktplaner, avvikshåndtering, inn- og utstempling, ressursstyring, behovsoptimalisering. personallister m.m.

 

TooEasy lager årlige vaktplaner for alle ansatte helt automatisk:
 • - Sparer tid for butikksjefen - ingen manuelle årlige vaktplaner for butikkansatte.
 • - 100% i forhold til alle regler og avtaler som gjelder.
 • - TooEasy varsler brukeren så snart en avtale eller regel er brudt.
 • - Ansettelse planlegges basert på salgprognoser - økt salgs /arbeidstid.
 • - Vaktlister blir planlagt som en del av butikkens budsjett.
 • - Full kontroll på alle timer, ekstra timer og overtid.
TooEasy gir direkte tilbakemelding til hele organisasjonen:
 • - Butikksjefen ser direkte økonomiske konsekvenser av alle justeringer.
 • - Alle planlagte og utførte arbeidstimer settes direkte opp mot budsjettet.
 • - Brukeren mottar daglig informasjon om budsjettering, behov, planlegging og bruk av timer.
 • - Lønnsansvarlig får oppdatering på hvilke butikker som har klartgjort data for lønn, og hvilke som ikke har gjort det.
 • - Salg/timebruk, personalkost i %, antall timer og kroner pr tidsenhet.
TooEasy er integrert med lønnssystemene og forretningssystemer:
 • - Alle timer blir kontrollert og godkjent umiddelbart ved innlesning.
 • - TooEasy lager komplette lønnsfiler med alle lønnsarter direkte inn i lønnssystemet.
 • - Ingen manuell inntasting av timer eller leting etter timelister.
 • - Integrasjon med kassesystemer for import av salgsdata og eksport av timer (lønn) på dagsnivå.
Hvordan fungerer TooEasy:

Årlig vaktplaner opprettet av systemet historisk basert fra systemet, vanligvis salgsdata i form av kroner eller antall kasseinnslag, pr butikk og timer. Statistikk tilpasset nytt årsskjema, nye timer, nye aktiviteter etc. Resultatet er at TooEasy får en behovskurve pr butikk tilpasset nytt årsskjema.

Når behovet ligger ferdig i systemet lager TooEasy automatisk en vaktplan for alle ansatte basert på dette behovet. Da vet man nøyaktig hvor mange ansatte det skal være til enhver tid. Hensynet til den ansattes konstraterte tid, alle regler og avtaler som regulerer den ansatte blir fulgt. Resultatet er et årsskjema pr ansatt basert på salgsrammer innenfor budsjettet.